Pers

18/5/2018

Er liggen nog steeds te weinig zonnepanelen in Vlaanderen.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/nog-te-weinig-zonnepanelen-op-vlaamse-daken~a9908b47/

22/03/2017

Bekijk via onderstaande link of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.

http://www.energiesparen.be/zonnekaart

23/02/2016

Artikel HLN ivm Energiepremies

http://www.hln.be/hln/nl/943/consument/article/detail/2624761/2016/02/22/verbouwplannen-Energiepremies-gelden-maar-tot-eind-juni.dhtml

Heb ik recht op de renovatiepremie?

Voor renovatie van je woning die minstens 25 jaar oud is, kun je van de Vlaamse overheid een premie krijgen.

De werken die voor de renovatiepremie in aanmerking komen, zijn verdeeld in vier categorieën. Dat zijn de structurele elementen van je woning, het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties. Om recht te hebben op de premie, moet je eigenaar-bewoner zijn of de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Als je eigenaar bent, geldt er bovendien een inkomensgrens.

Per aanvraag kun je maar voor werken uit twee soorten categorieën facturen indienen. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet je twee aanvragen indienen. De tweede aanvraag doe je ten vroegste een jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, bedraagt 10.000 euro.

Je kunt de renovatiepremie pas aanvragen als de werken voltooid en gefactureerd zijn. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro (excl. btw). Je kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen als je de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg. Sinds 1 december kun je aanvragen indien voor werken overeengekomen met de aannemer of voor materiaal besteld vanaf 1 december 2014.

Belastingvermindering voor dakisolatie blijft bestaan

Het belastingkrediet voor dakisolatie verdwijnt in 2013. Dit was een tijdelijke maatregel waarvan reeds lang geweten was dat ze eind 2012 zou aflopen. Het krediet gold voor mensen die weinig of geen belastingen betaalden en toch van de fiscus de investering voor dakisolatie konden terugvorderen. De gewone belastingvermindering blijft gelukkig wel bestaan. Deze levert een fiscaal voordeel op van 30% voor dakisolatie (beperkt tot 2.930€).

Het verschil zit hem dus in de terminologie. Bij een belastingkrediet krijgt men een deel van de investering terugbetaald zelfs wanneer men geen of weinig belastingen betaalt. Bij een belastingvermindering wordt het voordeel beperkt tot de belastingen die men betaalt.

De Confederatie Bouw is van mening dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van fiscale stimuli, maar wijst erop dat men eigenlijk van plan was om ook de belastingvermindering af te schaffen. Het is dus belangrijk om erop te wijzen dat die maatregel wél blijft bestaan.  

Welke premies voor welke werken: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/premiebrochure2013.pdf 

Zonnepanelensector vecht taks aan

De installateurs van zonnepanelen en sommige eigenaars van een zonnedak starten juridische acties tegen de invoering van een netvergoeding. Met die netvergoeding moeten pv-installaties meebetalen voor het stroomnet.

PV-Vlaanderen, de federatie van zonnepaneleninstallateurs, gaat samen met een aantal eigenaars van zonnepanelen een juridische procedure starten tegen de invoering van een netvergoeding in Vlaanderen.

De invoering van de netvergoeding werd vorige week goedgekeurd door de energiewaakhond CREG en zal vanaf januari worden aangerekend door de Vlaamse distributienetbeheerders Eandis en Infrax. De vergoeding bedraagt zo’n 238 euro per jaar voor een gemiddelde pv-installatie bij een gezin. Dat bedrag zal verrekend worden via de elektriciteitsfactuur.

De zonnepaneleninstallateurs en -eigenaars gaan akkoord met de invoering van het principe van een vergoeding voor het gebruik van het openbare distributienet. Maar ze eisen wel dat het bedrag billijk is.

'Het kan niet dat Vlaanderen de steun aan zonnepanelen afschaft en tegelijk een veel te hoge forfaitaire zonnetaks oplegt', zegt Erik De Decker, de moderator van Zonstraalforum en spreekbuis van zonnepaneeleigenaren. Hij vindt dat de netbeheerder met de netvergoeding roet in het eten gooit van particuliere eigenaars van zonnepanelen.  

Alex Polfliet, de voorzitter van PV-Vlaanderen, is bezorgd over de sector. 'Groene stroom uit zonnepanelen is essentieel om de doelstellingen voor groene stroom in 2020 te halen', zegt Polfliet.

Concreet willen de installateurs en eigenaars van zonnepanelen een procedure starten bij het Brusselse hof van beroep tegen de beslissing van de CREG. 'De CREG zegt dat ze de netvergoeding goedkeurt om een discriminatie weg te werken, maar wij vinden dat er met de invoering gediscrimineerd wordt', zegt Polfliet. 'De stroom uit zonnepanelen wordt zwaarder belast dan stroom uit centrales die het broeikaseffect versterken of de komende generaties met gevaarlijk afval opzadelen.'

Bron: http://krant.tijd.be/


Aanpassingen aan het electriciteitsnet

Sinds juli 2011 werden er in het Vlaamse landsgedeelte heel wat aanpassingen doorgevoerd aan het electriciteitsnetwerk.  Dit kan in sommige gevallen leiden tot een storing van de omvormer (foutcode VAC BFR).  Mocht u geconfronteerd worden met deze foutmelding, neemt u best contact op met onze kantoren.  Deze storing heeft geen rechtstreekse nadelige gevolgen voor de omvormer maar wel voor de opbrengst van uw panelen.

Wij kunnen deze foutmelding verhelpen door uw omvormer aan te passen aan het actuele net.  Opgepast, deze aanpassingen vallen niet binnen de garantieclausule, daar de oorzaak van het probleem volledig buiten het toedoen van MAES Dakwerken ligt.

Zonnepanelen installeren blijft de moeite waard!!

Tot eind 2014 zijn de distributienettarieven geblokkeerd.  Dit tarief is goed voor zo'n 40% van de totale energiefactuur.  Netbeheerder Eandis waarschuwt voor een "bruuske stijging" van deze tarieven in 2015.

Met zonnepanelen kunt u zelf uw 'groene' energie produceren.  De enorme besparing op uw steeds stijgende energiefactuur zal uw grootste beloning zijn.  Maar ondanks veel negatieve berichtgeving zijn er toch nog steeds de groene stroomcertificaten die nog zorgen voor terugbetaling gedurende 10 jaar.  90€ bij een installatie tot 31.12.'12 en zelfs 93€ voor installaties vanaf 01.01.'13 (zie www.vreg.be/welk-bedrag ).   Ook de prijzen van de zonnepanelen zelf zijn de laatste maanden enorm gedaald!  Dit zorgt ervoor dat -zelfs al aan de huidige energieprijzen, maar zéker aan de toekomstige- u de installatie reeds na enkele jaren heeft terugverdiend.

Tests Mage panelen

De Powertec Plus modules van Mage Solar werden onlangs getest op het vlak van PID-weerstand. Potential Induced Degradation (PID) staat voor het stroomverlies dat kan ontstaan bij een combinatie van hoogspanning, hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad. Tijdens de test werden zowel monokristallijne en polykristallijne modules beproefd bij omstandigheden van minder dan 1.000 volt, 25 graden en een luchtvochtigheid van 85%. Hierbij scoorden beide modellen hoger dan de gemiddelde waarden, aangezien ze minder dan 5% van hun nominale vermogen verloren. De proeven vonden plaats in Underwriters Laboratories (UL) in Neu-Isenburg. "PID-weerstand is een extra kwaliteitsargument voor onze modules”, verduidelijkt Norbert Philipp, CEO van Mage Solar. "Dankzij onze constante ontwikkelingen kunnen we de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten waarborgen.”

 MAGE_SOLAR