Waarom?

Binnen ons bedrijf is er een Veiligheids- Gezondheids- en Milieusysteem uitgewerkt dat van toepassing is tijdens de uitvoering van al onze werken.

Door toepassing van dit systeem wordt ernaar gestreefd om:

  • Persoonlijke letsels te voorkomen
  • Materiële - en milieuschade te voorkomen
  • te streven naar continue verbetering op gebied van VGM